Poznań: Bp Jędraszewski udzielił alumnom posługi akolitatu

O mężne znoszenie trudów i przeciwności świata w głoszeniu Ewangelii zaapelował w niedzielę w Poznaniu do kleryków biskup Marek Jędraszewski podczas udzielenia im posługi akolitatu, po której przyjęciu alumni mogą udzielać Komunii i zanosić ją chorym.

Podczas uroczystej Mszy św. w poznańskiej katedrze biskup zaznaczył, że skierowany przez Chrystusa do uczniów nakaz "nauczania wszystkich narodów”, to „trud wymagający poświęcenia i odwagi, mającej stanąć wobec przeciwności świata, który nie chce słuchać prawdy Ewangelii”.

„Nie lękajcie się brać udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. Niech każdy trud i każda przeciwność będzie powodem waszej radości, waszej chwały. Bo nie dla siebie te trudy znosicie i nie dla siebie stajecie wobec przeciwności, ale dla zbawczego orędzia Chrystusa” – zachęcał akolitów bp Jędraszewski.

„Cóż znaczą te trudy i przeciwności, jeżeli ludzie, którzy mogą poznać smak Bożej łaski, potrafią niekiedy błogosławić z ogromną wdzięcznością i czcią kapłana, który staje się dla nich świadkiem i jednocześnie urzeczywistnieniem zwycięskiego Chrystusa?” – pytał retorycznie pomocniczy biskup archidiecezji poznańskiej.

Posługę akolitatu przyjęło 18 alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w tym dwóch należących do Zgromadzenia Księży Filipinów, którzy studiują w tutejszym seminarium. Po wysłuchaniu Ewangelii bp Jędraszewski wręczył każdemu z akolitów patenę z komunikantami.

Przyjmowana na czwartym roku studiów seminaryjnych posługa akolitatu to kolejny stopień na drodze do kapłaństwa. Akolici, oprócz udzielania Komunii, mogą także m.in. wystawiać w kościele Najświętszy Sakrament.

inf. KAI

 

Zobacz także