Poznań: Ekumeniczne nabożeństwo Słowa w katedrze

Ekumeniczne nabożeństwo Słowa w intencji jedności chrześcijan odprawili wspólnie w środę w katedrze w Poznaniu metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki i zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp Michał Warczyński.

W liturgii, sprawowanej z okazji odbywającego się już po raz siódmy Ekumenicznego Święta Biblii, wzięli udział duchowni i wierni aż siedmiu Kościołów. Czytano fragmenty Starego Testamentu z protestanckiej „Biblii Warszawskiej” oraz katolickiej „Biblii Poznańskiej.

Wierni wysłuchali też dwóch fragmentów Ewangelii św. Jana z powstałej w 2001 r. ekumenicznej wersji Nowego Testamentu. Po każdym z czytań obaj hierarchowie wygłosili kazania, w których apelowali o lekturę Biblii i kierowanie się jej nauką w codziennym życiu.

„Nie czytamy Biblii, która dla nas jest dzisiaj praktycznie w zasięgu ręki. A to czytanie i rozważanie Słowa Bożego wzmacnia naszą wiarę. Tylko przez żywy kontakt ze Słowem Bożym powstaje i wzmacnia się nasza wiara” – powiedział bp Warczyński.

„W momentach próby Słowo Boże okazuje się jedyną trwałą wartością. Dlatego tak ważne jest zjednoczenie się wszystkich chrześcijan przy Słowie Bożym, ponieważ my nie mamy nic bardziej trwałego. Ono powinno mieć w naszym życiu swoje pierwszeństwo” – mówił z kolei abp Gądecki.

W czasie nabożeństwa młodzież śpiewała pieśni, które towarzyszą czuwaniom modlitewnym organizowanym przez Ekumeniczną Wspólnotę Taize. Na znak więzi łączących chrześcijan różnych Kościołów, odmówiono modlitwę „Ojcze nasz”. Razem z katolikami i ewangelikami w najstarszej w Polsce katedrze modlili się duchowni i wierni pięciu innych Kościołów chrześcijańskich: prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego, zielonoświątkowego i Adwentystów Dnia Siódmego.

Ekumeniczne Święto Biblii w stolicy Wielkopolski organizuje Poznańska Grupa Ekumeniczna, którą w 2001 r. utworzyli duchowni sześciu Kościołów: prawosławnego, rzymskokatolickiego, ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko-augsburskiego, polskokatolickiego i zielonoświątkowego. W tym roku w obchody Święta włączyli się Adwentyści Dnia Siódmego.

inf. KAI

 

Zobacz także