Poznań: IV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

W dniach 4-9 lipca 2011 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego. Wśród prowadzących znajdą się eksperci z Polski, Słowacji w Watykanu.

Dotychczasowe trzy edycje pozwoliły wykształcić określoną formę, co spotkało się z przychylną opinią uczestników. Tradycyjnie w programie znajdą się nie tylko wykłady teoretyczne, ale także liturgie, koncerty i spotkania integracyjne.

Przewidywane są zajęcia w następujących grupach:

 • poziom I – sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne;
 • poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne;
 • poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska, likwescencja, artykulacja, kompozycje melizmatyczne;
 • poziom IV – wykład monograficzny

Wykładowcy:

 • ks. Ján Velbacký (Słowacja) – poziom I,
 • Janka Bednáriková (Słowacja) – poziom II,
 • o. Iwo Siekierka OFM (Polska) – poziom III,
 • ks. Mariusz Białkowski (Polska) – poziom IV; dyrygentura gregoriańska,
 • Raimundo Pereira Martinez (Watykan) – gregoriańska technika wokalna

Miejsce: Arcybiskupie Seminarium Duchowne, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4.

Warianty uczestnictwa:

 1. BIAŁY (zakwaterowanie, pełne wyżywienie i wykłady), koszt: 380 zł
 2. ZIELONY (obiady, kolacje, wykłady), koszt: 180 zł
 3. NIEBIESKI (tylko wykłady), koszt: 80 zł

Zapisy przyjmowane są telefonicznie, pod numerem 606818201 oraz pod adresem sekretariat@choral.pl. Liczba miejsc ograniczona.

choral.pl

Zobacz także