Poznań: Kurs śpiewu gregoriańskiego w Farze

Szkoła św. Benedykta organizuje kurs śpiewu gregoriańskiego wg metody Solesmes. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota) w godzinach od 9:00 do 13:30 na poziomie podstawowym dla osób rozpoczynających naukę chorału oraz zaawansowanym dla osób kontynuujących kurs.

PlakatProgram obejmuje podstawy metody Solesmes (notacja chorałowa, interpretacja neum, rytm prosty i złożony), modalność, psalmodię, emisję głosu, solfeż, praktykę chorałową, elementy chironomii, kazania/wykłady dotyczące liturgii i duchowości chorału.

Inauguracją kursu będzie Konferencja „Ora et labora – benedyktyński wkład w chrystianizację Polski” 28-30 października 2016 r.; natomiast regularne zajęcia rozpoczną się w sobotę 5 listopada 2016 r. godz. 9:00 w Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Poznaniu przy ul. Filipińskiej 4. W pozostałych terminach zajęcia będą się odbywać w sali św. Benedykta przy Poznańskiej Farze.

Szkoła oferuje również kurs korespondencyjny, adresowany do osób chcących samodzielnie poznawać chorał dzięki pracy z podręcznikiem „Laus in Ecclesia”. Kurs obejmuje 15 zadań, do samodzielnego wykonania. Zadania dostarczane są sukcesywnie pocztą mailową wraz z korektą zadania poprzedniego. Kurs korespondencyjny został opracowany przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans będącą Międzynarodową Akademią Muzyki Kościelnej. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności, który zostanie przeprowadzony w trakcie Warsztatów Cantus Gregorianus organizowanych w lipcu 2017 r. w Łodzi.

Kurs organizują Fundacja św. Benedykta, Zespół Muzyki Dawnej Liquescentes, Parafia Farna oraz Szkoła Katedralna.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.szkolachoralu.pl.

Zobacz także