Poznań: V Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska zaprasza już po raz 5 na Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, w dniach 2-7 lipca w Poznaniu.

Kurs odbywający się w pierwszych tygodniach wakacji na trwałe wpisał się w kalendarz wszystkich zainteresowanych śpiewem gregoriańskim.

Program spotkania oparty jest na kursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie we Włoszech oraz w Niemczech już od ponad 30 lat. Atutem kursu jest również międzynarodowa kadra wykładowców wykształcona w Papieskim Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie: Janka Bednarikowa, ks. Jan Velbacky, ks. Mariusz Białkowski, o. Iwo Siekierka, Raimundo Pereira Martinez. Uczestnikom Kursu organizatorzy zapewniają:

  • uczestnictwo w Liturgii sprawowanej po łacinie ze śpiewem gregoriańskim,
  • narzędzia do odczytania najstarszych zachowanych kodeksów z zapisem kompozycji gregoriańskich z X w.,
  • podstawową wiedzę na temat kompozycji gregoriańskich oraz form muzyczno–liturgicznych,
  • umiejętności z zakresu interpretacji oraz wykonawstwa repertuaru gregoriańskiego,
  • możliwość uczestnictwa w koncertach jako słuchacze oraz wykonawcy (dyrygenci, kantorzy).

Zaproszenie na kurs skierowane jest zwłaszcza do muzyków kościelnych, kantorów, organistów, dyrygentów, chórzystów, studentów muzykologii oraz innych kierunków muzycznych, a także do osób życia konsekrowanego zajmujących się muzyką.

Kurs podzielony jest na cztery poziomy:

  1. neumy proste, kompozycje sylabiczne;
  2. neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne;
  3. neumy prowadzące, notacja metzeńska, likwescencja, artykulacja, kompozycje melizmatyczne;
  4. wykład monograficzny.

Wszelkie informacje można uzyskać w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej, ul. Wieżowa 2/4, Poznań, na stronie www.aiscgre.pl oraz na plakacie.

http://www.youtube.com/watch?v=yDF5V-gTgyg|image=http://i1.ytimg.com/vi/yDF5V-gTgyg/3.jpg
Znaczenie notacji rękopiśmiennych dla śpiewu gregoriańskiego

Zobacz także