Poznań: Warsztaty pisania ikony w ramach Dni Kultury Prawosławnej

Co to jest ikona, do czego służy i jak się ją maluje? – tego będą się mogli dowiedzieć i nauczyć uczestnicy „Warsztatów pisania ikony”, które w pierwszym tygodniu listopada odbędą się w Poznaniu w ramach Poznańskich Dni Kultury Prawosławnej.

„Chodzi nam przede wszystkim o przybliżenie wiedzy o ikonie, która staje się coraz bardziej popularna także w Kościele Zachodnim, jednak jej znajomość jest wciąż nikła” – powiedziała Izabela Murza, która poprowadzi warsztaty.

Ich uczestnicy będą mogli się dowiedzieć o etapach powstania ikony i jej symbolicznego języka, a w trakcie zajęć praktycznych zapoznają się ze stosowaną w ikonografii techniką temperową, a także z pracą pędzlem, kadrowaniem i kaligrafią. Wezmą też udział w prawosławnym nabożeństwie.

Warsztaty pisania ikon – jak nazywają malowanie świętych wizerunków wyznawcy prawosławia – organizuje Pracownia Ikony Archanioła Michała. Udział w nich może wziąć każdy, bez względu na wyznanie. Koszt udziału w warsztatach, które zaplanowano na 10 godzin, wynosi 35 zł.

W ramach III Poznańskich Dni Kultury Prawosławnej, które odbędą się w dniach od 4 do 8 listopada, przewidziano także liczne wykłady, wystawę fotograficzną, koncert pieśni cerkiewnych, pokaz filmów oraz nabożeństwa.

Ikona to obraz sakralny przedstawiający Chrystusa, Matkę Bożą, świętych i sceny biblijne. Powstała w kręgu kultury bizantyjskiej i charakaterystyczna jest dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich – zwłaszcza prawosławia. Dla wiernych ikona jest przede wszystkim dziełem modlitewnym, a dopiero potem artystycznym. Także samo jej pisanie uchodzi za czynność świętą.

Malarstwo ikonowe wykonuje się na drewnie, a przedstawiane postaci i sceny wyglądają płasko, gdyż są pozbawione malarskiej perspektywy, dającej złudzenie trójwymiarowości. Sposób pisania ikony, stosowanie barw i kolejność malowania postaci są obwarowane ścisłymi kanonami.

inf. KAI

 

Zobacz także