Prawdziwy człowiek

"Jezu niepojęty, czemu nie z panięty? Nie w pałacuś jest złożony, w lichej szopie narodzony i mędzy bydlęty. Niewinny baranku, drżysz na gołym sianku. Czem nie w złotej kolebeczce?"

Z pasterkowego kazania zapamiętałem, że narodzenie Chrystusa było (jest) czymś absolutnie zaskakującym. Banał? Być może. Ale kiedy o tym myślałem przyszły mi do głowy te właśnie słowa kolędy, a dokładnie zawarte w nich retoryczne pytania. Kontekst wskazuje na to zaskoczenie – dlaczego, jeśli oczywiście przyjmiemy za dobrą monetę relację Ewangelii, Bóg-Człowiek rodzi się w totalnej biedzie? Przecież mógł być pałac, złota kolebeczka, miękka poduszeczka (tfu, właśnie za te zdrobnienia nie lubię kolęd) i inne złote i diamentowe "-eczki" czy "-szeczki". A tu brud, smród (jakby nie było stajnia) i ubóstwo…

Jeśli dobrze pamiętam, standardowe wyjaśnienie mówi o solidarności z ubogimi tego świata. To dobre wyjaśnienie, a i pewnie jakoś prawdziwe, choć pachnie resentymentem, może nie takim, jaki opisywał Nietsche w "Genealogii moralności" ale jednak resentymentem. Takie interpretacje pozwoliły ludziom typu Ericha Fromma widzieć w chrześcijaństwie kompensacyjny mechanizm wynikający z walki klas.

Inne wyjaśnienie pojawia się, kiedy spróbujemy dokonać pewnej prostej symulacji, a mianowicie zadać sobie pytanie, jak wielki i wspaniały musiałby być ów pałac, żeby nadawał się do zamieszkiwania go przez Wcielone Słowo? Ile musiałoby być w nim złotych kolebeczek i innych kosztownych śmieci? Odpowiedź jest prosta: nieskończenie. Tak wiele, że zaginąłby pod ich nawałem podstawowy fakt człowieczeństwa Bóstwa. Prawdziwego człowieczeństwa.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.