Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

Dzień 22 maja poświęcony jest w Kościele prawosławnym pamięci wydarzenia z 1087 roku, kiedy to w obawie przed muzułmanami przeniesiono relikwie św. Mikołaja z Miry do włoskiej miejscowości Bari (spoczywają tam do dzisiaj w sarkofagu, w świątyni wybudowanej na cześć świętego w XII w.). Dzień ten jest szczególnie obchodzony w Białymstoku, którego świątynia katedralna poświęcona jest właśnie pamięci św. Mikołaja.

UroczystościUroczystości rozpoczęły się w niedzielę wieczorem, 21 maja, nabożeństwem całonocnego czuwania celebrowanym przez metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę oraz biskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba.

Głównym nabożeństwem była poniedziałkowa Boska Liturgia. Podczas uroczystości kazanie do bardzo licznie przybyłych wiernych wygłosił metropolita Sawa, który powiedział m.in.: „Święty Mikołaj jest dla nas wszystkich wzorem godnym naśladowania. On przyjął Zmartwychwstałego Chrystusa. Poświęcając się mu bez reszty dokonywał cudów, bo tylko przyjmując Chrystusa, oddając mu się i stale go wyznając, możemy realizować swoje człowieczeństwo. (…) Dzisiaj świat nie wymaga od nas ofiary krwi, ale oczekuje ofiary ducha. Dając świadectwo prawdzie jaką jest Chrystus odpowiadamy na zepsucie tego świata. (…) Najważniejszą siłą jest miłość, a przecież Bóg jest miłością. Miłością i pokorą, nawet pośród siebie, w swoich rodzinach, możemy zdziałać wiele. Bo tylko w miłości jesteśmy prawdziwie prawosławnymi. (…) Miłość i pokora to wartości, których uczy nas św. Mikołaj i inni święci, w tym święci naszej ziemi”.

Władyka Jakub na zakończenie nabożeństwa, w słowie do wiernych, podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. W uroczystościach w białostockiej katedrze oprócz białostockiego duchowieństwa udział wzięli mnisi z monasteru w Jabłecznej. Podczas św. Liturgii jeden z nich – hieromnich Makary (Hrynaszkiewicz) – nagrodzony został nabiedrennikom.

Krzysztof Aleksiuk
cerkiew.pl za orthodox.bialystok.pl

 

Zobacz także