Prefacja Adwentowa w Mszale z 1962 r.

Mszał Piusa V nie ma swojej prefacji na Adwent. Jednakże w ostatniej edycji z 1962 r. zostały dopuszczone dla niektórych diecezji pewne nowe prefacje, w tym również Prefacja Adwentowa. Tam gdzie nowe prefacje zostały dopuszczone, wydrukowano je w dodatku na samym końcu mszału.

 

Roboczy przekład polski:

Miłosierny i wierny obiecałeś zgubionemu rodzajowi ludzkiemu Zbawiciela, aby Jego prawda pouczyła nieumiejętnych, świętość usprawiedliwiła bezbożnych, moc podtrzymała słabych. Gdy więc bliski jest czas przyjścia Tego, którego poślesz i rozjaśnia się dzień naszego wyzwolenia, cieszymy się pobożną radością, ufając Twoim obietnicom.

 

Tekst łaciński:

Quem perdito hominum generi Salvatorem misericors et fidelis promisisti, cuius veritas instrueret inscios, sanctitas iustificaret impios, vitrus adiuvaret infirmos. Dum ergo prope es ut veniat qui missurus es, et dies affulget liberationis nostrae, in hac promissionum tuarum fide, piis gaudiis exsultemus.

 

Pochodzenie:

Na razie umiem powiedzieć tylko tyle, że prefacja ta występuje w tzw. neo-gallikańskim Mszale paryskim z 1738 r. Mszały neo-gallikańskie to mszały części diecezji francuskich, które albo nie przyjęły ujednoliconego przez Piusa V Mszału rzymskiego, albo najpierw przyjęły a potem powróciły do swoich ksiąg lokalnych. Mszały te mieściły się oczywiście w ramach szeroko pojętej tradycji rzymskiej. Ostateczne odejście od tych mszałów nastąpiło w XIX w. Nie wiem natomiast, czy ta konkretna prefacja na Adwent została ułożona dla potrzeb Mszału paryskiego, czy pochodzi z dawniejszej tradycji. Musiałbym skonsultować Corpus Prefationum w serii CCL, a na to muszę się wybrać do biblioteki KUL-owskiej, na co będę miał czas dopiero po świętach. Z cała pewnością prefacji tej nie było w tradycji rzymskiej i rzymsko-frankijskiej I tysiąclecia.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....