Prefacja III niedzieli Wielkiego Postu

Notatki nt. pochodzenia Prefacji III niedzieli Wielkiego Postu. Prefacja ta jest wprawdzie związana z Ewangelią o Samarytance, czyli z Ewangelią z roku A, ale trzeba pamiętać, że w Wielkim Poście w 3., 4. i 5. niedzielę można zawsze zastosować czytania z roku A.

Oficjalny polski przekład:

On prosząc Samarytankę o podanie wody już ją obdarzył łaską wiary, i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, że rozpalił w niej ogień Bożej miłości.

Oryginał łaciński:

Qui, dum aquae sibi petiit potum a Samaritana praeberi, iam in ea fidei donum ipse creaverat, et ita eius fidem sitire dignatus est, ut ignem in illa divini amoris accenderet.

Pochodzenie:

To jest nowa prefacja, skomponowana w ramach posoborowej reformy liturgii, zbudowana z fraz wyjętych z któregoś z dwóch możliwych dawnych źródeł liturgicznych: albo z prefacji piątku II tygodnia Wielkiego Postu w Suplemencie św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) – Sp 1566, albo z inlatio (hiszpański odpowiednik rzymskiej prefacji) II niedzieli Wielkiego Postu w Liber Mozarabicus Sacramentorum (IX w.) – LMS 358. Prawdopodobnie bezpośrednim źródłem była prefacja z Suplementu, a św. Benedykt z Aniane z kolei mógł skomponować swoją prefację na podstawie znacznie dłuższej hiszpańskiej inlatio – sam św. Benedykt był Hiszpanem i mógł korzystać ze źródeł liturgii hiszpańsko-wizygockiej.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....