Prefacja na Niedzielę Palmową

Notatki nt. pochodzenia prefacji na Niedzielę Palmową w Mszale Pawła VI

Oficjalny polski przekład: On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie.

 

Oryginał łaciński: Qui pati pro impiis dignatus est innocens, et pro sceleratis indebite condemnari. Cuius mors delicta nostra detersit, et iustificationem nobis resurrectio comparavit.

Pochodzenie: Prefacja jest skomponowana współcześnie, w ramach posoborowej reformy liturgii, ale sam tekst jest zaczerpnięty z dawnej liturgii hiszpańsko-wizygockiej. Jej słowa zostały wyjęte z inlatio (hiszpański odpowiednik rzymskiej prefacji) porannej Mszy Wielkiego Czwartku w Liber Mozarabicus Sacramentorum (IX w.) – LMS 568. Hiszpańska inlatio jest znacznie dłuższa, zostały z niej wyjęte tylko początkowe fragmenty.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....