Prefacja na V niedzielę Wielkiego Postu

Notatki nt. pochodzenia Prefacji V niedzieli Wielkiego Postu. Jest ona związana tematycznie z Ewangelią z roku A o wskrzeszeniu Łazarza, ale czytania z roku A w tę niedzielę można zastosować zawsze, także w roku B i C. Umieszczam wpis zawczasu, bo jutro wyjeżdżam i jeszcze nie wiem, czy przez kilka następnych dni będę miał swobodny dostęp do sieci.

Oficjalny polski przekład:

On jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. On ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia.

Oryginał łaciński:

Ipse enim verus homo Lazarum flevit amicum, et Deus aeternus e tumulo suscitavit, qui, humani generis miseratus, ad novam vitam sacris mysteriis nos adducit.

Pochodzenie:

To jest nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii. Pojedyncze frazy wydają się pochodzić z różnych dawnych źródeł liturgicznych:

– „Lazarum flevit” i „ad (…) vitam (…) adducit” – z prefacji piątku III tygodnia Wielkiego Postu w Suplemencie św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) – Sp 1573;
– „Lazarum suscitavit” – z modlitwy III skrutynium w Sakramentarzu gelazjańskim (ok. 628/715 r.) – GeV 297;
– „sacris mysteriis” – ta fraza jest w większej ilości tekstów, trudno powiedzieć skąd konkretnie została wzięta.

n/a


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....