Prefacja na Zwiastowanie Pańskie

Notatki nt. pochodzenia prefacji na uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Zwiastowanie we Mszy w formie nadzwyczajnej obowiązuje Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie, o której pisałem już tutaj.

Oficjalny polski przekład: Niebieski posłaniec zwiastował Maryi, że dla naszego zbawienia Twój Syn narodzi się wśród ludzi. Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje Słowo, przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. On spełnił obietnice dane Izraelowi i objawił się narodom, jako oczekiwany Zbawiciel.

 

Oryginał łaciński: Quem inter homines et propter homines nasciturum, Spiritus Sancti obumbrante virtute, a caelesti nuntio Virgo fidenter audivit et immaculatis visceribus amanter portavit, ut et promissiones filiis Israel perficeret veritas, et gentium exspectatio pateret ineffabiliter adimplenda. Per quem maiestatem tuam adorat exercitus Angelorum, ante conspectum tuum in aeternitate laetantium.

Pochodzenie: Jest to prefacja nowa, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii, natomiast do jej skomponowania posłużyły frazy zaczerpnięte głównie z liturgii hiszpańsko-wizygockiej, a konkretnie z inlatio (hiszpański odpowiedni rzymskiej prefacji) II niedzieli Adwentu w dwóch księgach: Liber Mozarabicus Sacramentorum (IX w.) – LMS 14Missale mixtum (1500 r.). Jedynie fraza „visceribus (…) portavit” została wzięta z prefacji na święto Zwiastowania w Sakramentarzu gregoriańskim typu II (ok. 650/683 r.) – GrP 387.

n/a


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....