Prefacja na śluby zakonne

Notatki nt. pochodzenia prefacji na śluby zakonne.

Oficjalny polski przekład: „On się narodził z Matki Dziewicy, ludzi czystego serca nazwał błogosławionymi, a swoim życiem uczył osiągać szczyty czystości. On zawsze pragnął pełnić Twoją wolę i stawszy się dla nas posłużnym aż do śmierci, oddał się Tobie w doskonałej ofierze. On wezwał do gorliwej służby Twojemu majestatowi tych, którzy ze względu na Ciebie wyrzekają się wszystkiego na ziemi, i zapewnił ich, że znajdą skarby w niebie”.

Oryginał łaciński: „Qui, de radice Virginis flos illibatus egressus, mundos corde dixit beatos suaque conversatione docuit castitatis fastigium. Qui tuis semper beneplacitis optavit haerere, et, usque ad mortem pro nobis factus oboediens, hostiam se tibi voluit perfectae suavitatis offerre. Qui omnia propter te relinquentes in terris ad servitium tuae maiestatis dicavit impensius et caelorum confirmavit inventuros esse thesaurum”.

Pochodzenie: To jest nowa prefacja, skomponowana w ramach posoborowej reformy liturgii. Jej źródłami są przede wszystkim teksty biblijne:

Iz 11, 1 – „flos de radice” (odrośl z korzenia), nieobecne w polskim przekładzie;

Mt 5, 8 – błogosławieni czystego serca;

Flp 2, 8 – posłuszny aż do śmierci;

Mt 19, 27; Łk 5, 11 – pozostawili wszystko;

Mt 19, 21 – skarb w niebie.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....