Prefacja o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Pojutrze przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Mszał Pawła VI ma własną prefację na tę uroczystość.

Oficjalny tekst polski:

Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby Ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa. Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, który jako Baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości.

Oryginał łaciński:

 

Qui beatissimam Virginem Mariam ab omni originalis culpae labe praeservasti, ut in ea, gratiae tuae plenitudine ditata, dignam Filio tuo Genetricem praeparares, et Sponsae eius Ecclesiae, sine ruga vel macula formosae, signares exordium. Filium enim erat purissima Virgo datura, qui crimina nostra Agnus innocens aboleret; et ipsam prae omnibus tuo populo disponebas advocatam gratiae et sanctitatis exemplar.

Pochodzenie prefacji:

Jest to całkowicie nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy i nie mająca żadnych liturgicznych precedensów. Została ona ułożona z wykorzystaniem tekstów Magisterium Kościoła.

1. Słowa „Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego” pochodzą z bulli Ineffabilis Deus bł. Piusa IX (1854 r.), dogmatyzującej doktrynę o Niepokalanym Poczęciu („ab omni originalis culpae labe praeservata”).

Johnson i Ward w swoim opracowaniu (Notitiae 1987, s. 789) mylnie wskazują na fragment soborowej Konstytucji o Kościele Lumen gentium (KK 59) jako na źródło, podczas gdy KK 59 tylko cytuje Ineffabilis Deus.

2. Poza tym źródłem inspiracji dla prefacji był fragment KK 65:

„A podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy (por. Ef 5,27), chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości, dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót”.

To jest źródło podstawowe, choć nie brano z niego dosłownych cytatów.

3. Słowa „Agnus innocens” (dosł. „niewinny Baranek”, przetłumaczone jako „Baranek bez skazy”) mają oczywiście tło biblijne, natomiast bezpośrednio mogą być wzięte ze starożytnego wielkanocnego hymnu nieszpornego „Ad cenam Agni”: „Iam pascha nostrum Christus est, / agnus occisus innocens”, albo z potrydenckiego Breviarium Romanum, z responsorium III nokturnu matutinum w Wielki Czwartek: „Eram quasi agnus innocens”.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....