Prefacja o Ofiarowaniu Pańskim

Spóźniona notatka nt. pochodzenia Prefacji o Ofiarowaniu Pańskim w Mszale Pawła VI.

Oryginał łaciński:

Oficjalny przekład polski:

 

Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego Przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest On chwałą Twojego ludu i światłem narodów.

Oryginał łaciński:

 

Quia coaeternus hodie in templo tuus Filius praesentatus gloria Israel et lumen gentium a Spiritu declaratur.

Polski przekład jest swobodny, tekst łaciński nie wymienia imion Maryi i Symeona, ale to kwestia różnicy między łaciną, która bardzo lubi stronę bierną, a językiem polskim, który preferuje stronę czynną, stąd w przekładzie nie do utrzymania była konstrukcja „Filius praesentatus… declaratur”, trzeba to było oddać przez zdania w stronie czynnej.

 

Pochodzenie:

Oczywiście jest tu streszczone wydarzenie opisane w Łk 2, 22-32, przy czym druga część (po spójniku et) jest inspirowana chyba bezpośrednio Pismem świętym, a pierwsza – fragmentami dwóch dawnych tekstów liturgicznych: prefacji na Oczyszczenie Maryi w „mieszanym” gregoriańskim Sakramentarzu z Fuldy (ok. 975 r.):
In exsultatione praecipuae sollemnitatis hodiernae, in qua coaeternus tibi Filius tuus Unigenitus…” (F 197).
oraz kolekty na Oczyszczenie Maryi w Sakramentarzu gelazjańskim (ok. 628/715 r.):
Deus, qui hodierna die Unigenitus tuus (…) in templo est praesentatus…” (GeV 829).


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....