Prefacja o Wszystkich Świętych

Notatki nt. pochodzenia Prefacji o Wszystkich Świętych w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia”.

Oryginał łaciński: „Nobis enim hodie civitatem tuam tribuis celebrare, quae mater nostra est, caelestisque Ierusalem, ubi iam te in aeternum fratrum nostrorum corona collaudat. Ad quam peregrini, per fidem accedentes, alacriter festinamus, congaudentes de Ecclesiae sublimium glorificatione membrorum, qua simul fragilitati nostrae adiumenta et exempla concedis”.

Pochodzenie: To jest nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii. Jej biblijnym kontekstem są słowa z Listu do Galatów (Ga 4, 26), Listu do Hebrajczyków (Hbr 12, 22-24) i Apokalipsy (Ap 21, 10) o Mieście Świętym niebieskim Jeruzalem, które jest naszą Matką oraz z Listu do Hebrajczyków (Hbr 11, 13-16) o pielgrzymowaniu w wierze do niebieskiej ojczyzny. Sformułowanie „ad quam peregrini” zostało wzięte z soborowej Konstytucji liturgicznej Sacrosanctum concilium (KL 8) a „sublimium glorificatione membrorum” z prefacji o męczennikach w Sakramentarzu z Werony (tzw. leoniańskim, ok. 560/590 r.) – Ve 412.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....