Prefacja o św. Janie Chrzcicielu

Notatki nt. pochodzenia Prefacji o św. Janie Chrzcicielu z Mszału Pawła VI, obowiązującej podczas dzisiejszej uroczystości.

Oficjalny polski przekład: Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi, On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków, wskazał Baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo.

Oryginał łaciński: „In cuius Praecursore beato Ioanne tuam magnificentiam collaudamus, quem inter natos mulierum honore praecipuo consecrasti. Qui cum nascendo multa gaudia praestitisset, et nondum editus exsultasset ad humanae salutis adventum, ipse solus omnium prophetarum Agnum redemptionis ostendit. Sed et sanctificandis etiam aquae fluentis ipsum baptismatis lavit auctorem, et meruit fuso sanguine supremum illi testimonium exhibere”.

Pochodzenie: Prefacja jest nowa, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii. Jej treścią jest opowiadanie historii życia i misji św. Jana Chrzciciela, poświadczonej w Ewangeliach. Niektóre konkretne frazy są zaczerpnięte z dawnych źródeł liturgicznych:

tuam magnificentiam collaudamus – z Prefacji o św. Janie w Suplemencie św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) – Sp 1630;

humanae salutis adventum, solus omnium prophetarum i sed et sanctificandis etiam aquae fluentis ipsum baptismatis lavit auctorem – wg Prefacji o św. Janie z Sakramentarza z Werony (= leoniańskiego, ok. 560/590 r.) – Ve 254.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....