Prefacja o św. Piotrze i Pawle

Notatki nt. pochodzenia Prefacji o świętych Piotrze i Pawle, obowiązującej w dniu dzisiejszym. We Mszy w formie nadzwyczajnej obowiązuje Prefacja o Apostołach, o której już pisałem tutaj.

Oficjalny polski przekład: Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami zgromadzili w jednym Kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi.

Oryginał łaciński: Quia nos beati apostoli Petrus et Paulus tua dispositione laetificant: hic princeps fidei confitendae, ille intellegendae clarus assertor; hic reliquiis Israel instituens Ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum. Sic diverso consilio unam Christi familiam congregantes, par mundo venerabile, una corona sociavit.

Pochodzenie: Źródłem dla tego tekstu jest prefacja o świętych Piotrze i Pawle z Sakramentarza z Werony (= leoniańskiego, ok. 560/590 r.) – Ve 374, skąd zostały zaczerpnięte niektóre frazy. Mniej więcej połowa tekstu pochodzi z dawnej prefacji, jest to jednak nowa prefacja ułożona z wykorzystaniem dawnego źródła.

Frazy wyjęte z Ve 374:

– „hic princeps fidei confitendae, ille intellegendae clarus assertor„;

– „instituens Ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum „;

– „unam Christi familiam congregantes„;

– „una corona sociavit„.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....