Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach

W dzień św. Teresy czas na notatki nt. pochodzenia prefacji o świętych dziewicach i zakonnikach w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie”.

Oryginał łaciński: „In Sanctis enim, qui Christo se dedicaverunt propter regnum caelorum, tuam decet providentiam celebrare mirabilem, qua humanam substantiam et ad primae originis revocas sanctitatem, et perducis ad experienda dona, quae in novo saeculo sunt habenda”.

Pochodzenie: To jest nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii, częściowo z wykorzystaniem modlitwy z obrzędu błogosławienia dziewic, wziętej z Pontificale Romanum, a poświadczonej poraz pierwszy w Sakramentarzu z Werony (tzw. leoniańskim, ok. 560/590 r.) – Ve 1104. Cała druga część prefacji (od „qua humanam substantiam”) opiera się na frazach z tej modlitwy.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....