Premiera Biuletynu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Z radością przedstawiamy długo oczekiwany pierwszy numer Biuletynu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Chcemy, aby nasze czasopismo, dostępne przede wszystkim jako magazyn internetowy, stawało się narzędziem promocji liturgii, a także miejscem dyskusji o liturgii. Zgłębiając tę świętą rzeczywistość, chcemy spoglądać na nią z różnych stron, nie bojąc się wielości poglądów naszych autorów.

Zapraszamy także Ciebie, drogi Czytelniku, do spojrzenia razem z nami z zaciekawieniem na problemy, poruszane w bieżącym numerze.

Czy Komisja przygotowująca tzw. Mszał Pawła VI dobrze wczytała się w intencje Ojców Soboru? W tej kwestii nadal mamy wielość poglądów. W pierwszym numerze Biuletynu przedstawimy głosy w tej dyskusji. Publikowane przez nas artykuły starają się bliżej spojrzeć na to, jak soborowa Konstytucja o Liturgii została wcielona w życie, czy wszystkie jej punkty zostały zrealizowane zgodnie z intencją Soboru. Obok ocen pozytywnych nie braknie także głosów krytycznych, propozycji reformy reformy.

Oprócz zagadnienia reformy liturgicznej, poruszanego w tym numerze, pragniemy przypominać sylwetki najwybitniejszych teologów liturgii, praktyków, których myśl, działalność, ale także sposób celebracji kształtowały pokolenia wiernych. W tym numerze prezentujemy sylwetki Romano Guardiniego oraz Aidana Nicolsa. Stałą rubrykę poświęcamy również muzyce liturgicznej, jako integralnej części celebrowanej liturgii.

Nasz biuletyn ma formę czasopisma formatu A4. Można go bezpłatnie pobrać z naszej strony jako plik pdf i otworzyć w programie Adobe Reader (MacOS, Windows, Linux; do pobrania z www.adobe.com), Foxit (Windows, Linux; do pobrania ze strony www.foxitsoftware.com), Preview (MacOS) lub innym. Ze wzgldu na niewielkie rozmiary pliku (około 755 kb), zachęcamy do rozpowszechniania go wśród znajomych.

Biuletyn można pobrać ze strony: http://www.liturgia.dominikanie.pl/biuletyn

dk, mw

Dawid Kusz OP

Zobacz także