Prezbiterzy archidiecezji krakowskiej wyświęceni na Wawelu

Archidiecezja krakowska ma od soboty, 4 czerwca, 18 nowych kapłanów. Święceń prezbiteratu udzielił alumnom przy konfesji św. Stanisława w katedrze na Wawelu kardynał Franciszek Macharski. Papież Benedykt XVI przesłał telegram z błogosławieństwem dla nowo wyświęconych księży.

"Pragnę zapewnić, że w dniu 4 czerwca będę szczególnie pamiętał w modlitwie o tych młodych mężczyznach, którzy zdecydowali się podjąć misję, do jakiej Pan ich powołuje. Będę szczególnie modlił się o ducha wiary, nadziei i miłości, aby wiernie nieśli w naczyniach glinianych własnego człowieczeństwa Boży skarb łaski kapłaństwa" – napisał Ojciec Święty w telegramie adresowanym do kard. Macharskiego. "Ufam, że dzieło życia, jakie w tym dniu rozpoczynają, przyniesie błogosławione owoce w sercach tych, do których Pan ich pośle" – dodał Papież. Benedykt XVI przesłał pozdrowienia i apostolskie błogosławieństwo "wszystkim nowo wyświęconym kapłanom, ich rodzinom oraz wspólnotom Kościoła w Krakowie". List Papieża Benedykta XVI został odczytany przez kard. Macharskiego na rozpoczęcie Mszy przy konfesji św. Stanisława w katedrze na Wawelu.

Kard. Macharski przypomniał neoprezbiterom ostatni list Papieża do kapłanów, pisany w Roku Eucharystii. – Jan Paweł II, Sługa Boży, niedługo przed swoją śmiercią zwrócił się ze wstrząsającym apelem do całego Kościoła, do wszystkich wierzących: o wiarę, o cześć, o miłość dla Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Mówię do was, by prowadzić was na ziemię wiary, a nie tylko ziemię wydarzeń ludzkich: z takiego ludu wyrastacie! Z ludu, któremu Papież przypominał, że Eucharystia jest podstawowym pokarmem każdego człowieka, który uwierzył! Nie ma innego pokarmu! Pokarm na uczciwą, rzetelną, sprawiedliwą drogę po ziemi do Domu Ojca jest jeden, absolutnie podstawowy! – wołał hierarcha.

Dodał, że Eucharystia jest przyjmowana jako Komunia z Bogiem, która kształtuje człowieka i przemienia ludzkie życie. – To pierwsze wezwanie: Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się wypłynąć na głębię! To jest chrześcijańskie życie dla każdego chrześcijanina, nie tylko dla wybranych! – mówił kardynał. – Pamiętajcie: to nieprawda, że jesteśmy pokoleniem karłów! Jesteśmy z pokolenia tych, którzy wyszli spod ręki Ducha Świętego, uproszonego przez trud życia i modlitwy, apostolstwa Jana Pawła II! – podkreślił kaznodzieja. Jego zdaniem, to znaczy że "nie lękamy się Chrystusa, nie lękamy się wypłynąć z Nim na głębię ludzkiego życia".

Krakowskie seminarium duchowne powstało decyzją synodu diecezjalnego 22 maja 1601 r. Jego fundatorem był kard. Bernard Maciejowski. Pierwsi alumni zamieszkali na Wawelu w seminarium zamkowym w lipcu 1603 r. Obecne seminarium mieści się w budynku wybudowanym dzięki kard. Janowi Puzynie w 1901 r. W ciągu ponad stu lat jego istnienia wyświęcono ok. 2350 kapłanów. Wśród wychowanków seminarium jest papież, dwóch kardynałów, trzech arcybiskupów i dziesięciu biskupów. Kształci ono kandydatów do kapłaństwa dla diecezji krakowskiej i bielsko-żywieckiej.

Katedra na Wawelu pod wezwaniem świętych Stanisława i Wacława należy do budowli o największym znaczeniu w historii Polski. Pośrodku świątyni znajduje się konfesja św. Stanisława, w której złożono relikwie św. Floriana, a w 1254 r. szczątki św. Stanisława, głównego patrona Polski. XVII-wieczna trumna zrobiona jest ze srebra i ozdobiona medalionami z życia św. Stanisława. Jest tam m.in. scena bitwy pod Grunwaldem, ponieważ uważano, że św. Stanisław przyczynił się do wygranej. Konfesja zwana jest Ara Patriae, czyli Ołtarz Ojczyzny.

na podst. KAI, Wikipedii i inf. wł.

 

Zobacz także