Problemy tradiświatka, czyli Ars Celebrandi oczami Florilegium Liturgicum

Z pewnym opóźnieniem załączam namiar na tekst polemiczny w stosunku do hiperkrytycznej recenzji warsztatów Ars Celebrandi autorstwa redakcji bloga Florilegium Liturgicum.

Pod koniec listopada na portalu Florilegium Liturgicum (dalej: FL) ukazał się tekst krytykujący warsztaty Ars Celebrandi (dalej: AC), łączący w sobie elementy niewybrednego paszkwilu i drobiazgowej analizy uchybień rubrycystycznych. Autorzy (tekst jest prowadzony z pozycji pierwszej osoby liczby mnogiej) nie poprzestają na wytknięciu błędów, ale osadzają je w szerszych ramach diagnoz odnośnie aktualnego stanu Kościoła i wynikających z niego ułomności “posoborowych” środowisk tradycjonalistycznych. Nie sposób jednak pozbyć się wrażenia, że starając się przekłuć nadmiernie ich zdaniem nadmuchany balon samozadowolenia organizatorów AC i definiując ogólne choroby “tradiświatka”, sami prezentują chorobę w ich wykazie niewymienioną, którą jednocześnie można podejrzewać o bycie dużo trudniej wyleczalną, niż te, które u siebie opisali. Polega ona na przyjęciu w odniesieniu do aktualnego stanu Kościoła i ruchu tradycyjnego perspektywy, która owocuje rodzajem bezproduktywnego solipsyzmu.

Cały tekst na christianitas.org.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.