Procesja świętego Stanisława BM na Skałkę

Św. Stanisław ze Szczepanowa to jeden z główych patronów Polski (pozostałymi są: św. Wojciech, św. Stanisław Kostka i św. Andrzej Bobola) oraz archidiecezji krakowskiej. W 1079 r. został stacony z wyroku króla Bolesława Szczodrego, zaś w 1253 r. kaznonizowany przez papieża Innocentego IV. 8 maja, który został wyznaczony jako dzień jego czci, to również dzień objawienia się św. Michała Archanioła. Po jego kanonizacji, w tym samym roku, odbyła się pierwsza procesja z Wawelu na Skałkę. Według zwyczaju, odbywa się ona w niedzielę w oktawie uroczystości św. Stanisława. W tym roku uroczystość owa przypada właśnie w niedzielę.

Od czasu koronacji Władysława Łokietka utarł się też zwyczaj pieszej pielgrzymki monarchy z Wawelu na Skałkę, odbywanej bezpośrednio przed koronacją. Miała być to pokuta za grzech jednego z poprzedników – Bolesława Szczodrego.

Jan Paweł II jako arcybiskup Krakowa był 79. następcą św. Stanisława. W 1979 r., w trakcie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II mówił na Błoniach: Kiedy jako metropolita krakowski rozpoczynałem wraz z wami przygotowania do tegorocznej 900. rocznicy śmierci św. Stanisława, byliśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem tysiąclecia chrztu Polski, które wypadło w Roku Pańskim 1966. Na tle tego wydarzenia, a także w porównaniu z postacią św. Wojciecha, również biskupa-męczennika, którego życie związało się w naszych dziejach jeszcze z epoką chrztu, postać św. Stanisława zdawała się wskazywać, przez analogię, na inny sakrament, który należy do całokształtu wprowadzenia chrześcijanina w wiarę i życie Kościoła. Jest to (…) sakrament bierzmowania.

W 2003 r., w 750-lecie kanonizacji, uroczystościom ku czci św. Stanisława przewodniczył obecny papież, wówczas jeszcze kard. Joseph Ratzinger. W tym roku przewodniczył im kard. Joachim Meisner z Kolonii. Przybył on m.in. po to, by zaprosić Polaków na XX Światowe Dni Młodzieży. Jak powiedział kar. Franciszek Macharski: To będzie duszpasterska godzina kard. Meisnera u św. Stanisława na procesji. Metropolita krakowski żartował też: Sądzę, że młodzi pewnie będą chcieli się pokazać kard. Meisnerowi, żeby ich rozeznał po głosie, gdy przyjadą do Kolonii.

Tegoroczna procesja była dziękczynieniem za pontyfikat Jana Pawła II oraz za wybór nowego papieża – Benedykta XVI. W ostatnią niedzielę w kościołach archidiecezji krakowskiej czytany był list kard. Macharskiego, w którym zapraszał on do wspólnej modlitwy w czasie uroczystości św. Stanisława oraz do trwania w dziękczynieniu za nowego Papieża: Otwórzmy serca i umysły na każde słowo i każde działanie kolejnego następcy św. Piotra, Ojca Świętego Benedykta XVI.

Ludzie Kościoła liczą też, że uroczystość św. Stanisława pomoże podtrzymać i umocnić ożywienie religijne, które nastąpiło w ostatnich tygodniach. O. Robert Jasiulewicz, podprzeor klasztoru oo. Paulinów na Skałce mówił: Mam też nadzieję, że będzie to także kontynuacja tego obudzenia i zrywu, tych wielkich rekolekcji, które miały miejsce w bardzo trudnych chwilach ostatniej katechezy, którą Jan Paweł II wygłosił nam poprzez swoją śmierć i ostatnie dni życia.

W procesji niesione są relikwie św. Stanisława oraz innych świętych i błogosławionych archidiecezji krakowskiej, m.in. św. Faustyny, św. Brata Alberta, św. Królowej Jadwigi, św. Rafała Kalinowskiego. Dominikanie tradycyjnie niosą relikwie św. Jacka., bernardyni – bł. Szymona z Lipnicy, proboszcz parafii św. Floriana – relikwie tego świętego. Z Pratulina (Podlasie) przywożone są relikwie błogosławionych Męczenników Podlaskich.

Procesja wyruszyła z katedry na Wawelu przy dźwięku Dzwonu Zygmunta. Relikwie św. Stanisława niesione były na przedzie. Za nimi szli kardynałowie, biskupi, kapituły, Kawalerowie Maltańscy, profesorowie, rektorzy wyższych uczelni, bractwa. Następnie kroczyli kapłani i diakoni, klerycy, przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich, grupy niepełnosprawnych, dwie orkiestry, Akcja Katolicka, Ruch Kościoła Domowego, policja. W procesji uczestniczyli także radni Krakowa, politycy, przedstawiciele gmin Małopolski i dziesiątki tysięcy wiernych w tradycyjnych strojach ludowych, w tym górale w strojach regionalnych z Podhala, Orawy i Spiszu oraz Żywiecczyzny (inne grupy zdecydowanie wyróżniające się strojami to: członkowie Bractwa Kurkowego, kawalerowie maltańscy, rycerze i damy Grobu Pańskiego oraz członkowie Zakonu Szpitalnego św. Łazarza). W procesji tradycyjnie uczestniczą także harcerze, policja, straż pożarna z całej Polski oraz wojsko.

Jednak nie zawsze procesja szła według takiego porządku. W pierwszych procesjach, relikwie św. Stanisława były niesione na końcu pochodu. Na początku szli uczniowie szkół kościelnych, za którymi podążali bracia 14 krakowskich, kazimierskich oraz kleparskich bractw religijnych. Następnie kroczyło licznie reprezentowane duchowieństwo zakonne i diecezjalne. Dopiero za nimi szedł biskup, za którym niesiono w feretronie złoty relikwiarz głowy św. Stanisława.

Msza na Skałce (głównym celebransem będzie kar. Meisner) odprawiona została przy ołtarzu polowym. Na ołtarzu umieszczony był wizerunek Chrystusa z wyciągniętymi ramionami. Po Jego obu stronach – postaci św. Stanisława i Jana Pawła II. Elementy dekoracji ołtarza przypominały także o Roku Eucharystii oraz obchodzonym na Skałce Roku Aniołów.

Program uroczystości: godz. 9.00 procesja z Wawlelu na Skałkę, godz. 10.00. Msza św., przewodniczy J. Em. Ks. Joachim kard. Meissner, arcybiskup Kolonii; godz. 12.30 Msza św. w intencji solenizantów, noszących imię św. Stanisława wraz ze specjalnym błogosławieństwem, przewodniczy przeor Jasnej Góry – o. Bogdan Waliczek OSPPE; godz. 15.00 Koncert wokalno-instrumentalny kleryckiego zespołu „Vox Eremi”.

na podst. KAI oraz inf. wł.

Eliza Litak

Zobacz także