Procesja z darami podczas uroczytych mszy na Błoniach

Jak już informowaliśmy, w procesji z darami podczas mszy sprawowanej przez Ojca Świętego na krakowskich Błoniach niesione będą jedynie dary chleba i wina. - "W tych znakach wyrażamy wszystkie dary naszych serc. Przynosimy Bogu to, co wyrosło na naszej polskiej glebie i nad czym trudzili się Polacy w swej codziennej pracy. Chcemy złożyć w ręce Boga nas samych i całe dobro, jakie rozwinęło się naszych sercach przez posługę Jana Pawła II. Modlimy się o pomnożenie tego dobra, aby oblicze ziemi, tej ziemi, zmieniało się nieustannie" - podkreślają organizatorzy.

Przygotowania do EucharystiiW procesji pójdzie kilka delegacji, reprezentujących różne wspólnoty, lecz wszyscy poniosą ten sam dar – chleb i wino. Poprzez jednolitość darów czytelniej wyraża się prawda, że Eucharystia jest ofiarą składaną Bogu. Ludzie wierzący, uczestnicząc we Mszy świętej, jednoczą się z ofiarą Chrystusa, który siebie samego oddał w krzyżowej ofierze i który zmartwychwstał. Ku tej tajemnicy kierują naszą uwagę dary chleba i wina, gdyż one zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa.

W procesji pójdzie wielodzietna rodzina. Jej obecność i jej posługa wyraża codzienne radości i trudy każdej rodziny. Jest to trud rozwijania miłości rodzinnej, budowania szczęścia domowego, troska o wychowanie dzieci, a także trud utrzymania rodziny. Rodzina, niosąc chleb i wino przynosi także Bogu problemy rodzin rozbitych, małżeństw rozwiedzionych, dzieci pozbawionych opieki.

Swój dar poniosą przedstawiciele dzieci i młodzieży. Reprezentują oni uczestników licznych konkursów o Janie Pawle II, jakie odbywały się w różnych diecezjach, a także szkoły imienia Jana Pawła II. Nie zabraknie także przedstawiciela ruchów katolickich.

Kolejna delegacja to ludzie chorzy. Przynoszą do ołtarza chleb, by został przemieniony w Ciało Chrystusa. W tym znaku przynoszą cierpienie i modlitwy ludzi dotkniętych chorobą, prosząc, aby Zbawiciel złączył ich ból ze swoją zbawczą męką. Proszą także o umocnienie w chorobie i o dar zdrowia. Na prośbę ks. kardynała Stanisława Dziwisza, wielu z nich złożyło dar swego cierpienia w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI oraz o dobre owoce tej pielgrzymki.

W delegacji pójdą: chore dziecko, oraz dwóch dorosłych mężczyzn. Dwunastoletni chłopiec jest pacjentem Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dorosłych chorych, leżących w szpitalach i domach, reprezentuje mężczyzna będący po przeszczepie serca. Jest pacjentem Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Dar cierpienia i problemy ludzi chorych przyniesie w znaku chleba pacjent hospicjum. Reprezentuje on liczne grono ludzi, którzy zostali dotknięci szczególnie groźnymi chorobami oraz tych, którzy z powodu wieku stali się niedołężni i słabi. Jego obecność w procesji z darami jest także wyrazem wdzięczności wobec Boga za przykład, jaki dał wszystkim w osobie Jana Pawła II. Przykład ten pomógł wielu cierpliwie nieść krzyż i spokojnie czekać na śmierć, jako na przejście z tego świata do domu Ojca.

Przygotowania do EucharystiiDelegacja ludzi sportu uobecnia wspaniały świat szlachetnej rywalizacji i dążenia do doskonałości. W tę rzeczywistość wkrada się jednak zło konfliktów i walk, a nawet rozlewu krwi. Delegacja ludzi sportu wyraża wysiłki tych sportowców i kibiców, którzy nie zrażając się trudnościami, dążą do uzdrowienia międzyludzkich relacji. Zorganizowali oni akcję krwiodawstwa wśród działaczy i kibiców czterech krakowskich klubów sportowych. Zebraniem 100 litrów krwi pragną wynagrodzić za przelaną krew w bijatykach i zabójstwach. Akcje te to wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II, który zbliżał do siebie ludzi, a równocześnie apel do wszystkich, aby rywalizację i dążenie do celów tak w świecie sportu, jak również polityki i biznesu, realizowali z poszanowaniem dla drugiego człowieka.

Przedstawiciele wolontariuszy Caritasu to osoby angażujące się i pomagające na wszystkich płaszczyznach działalności, które podejmuje ta organizacja. Szczególną formą działalności wolontaryjnej są Szkolne Koła Caritas (SKC). To organizacje dziecięce i młodzieżowe, działające na obszarze szkoły i propagujące wśród młodzieży czynną miłość bliźniego.

W procesji z darami pójdzie także przedstawiciel Centrum Jana Pawła II. Złożony w czasie Eucharystii dar ofiarny i zaniesiona wtedy modlitwa do Boga, będą dopełnieniem refleksji i modlitwy, przeżywanej w czasie spotkania z młodzieżą w sobotę wieczorem. W czasie tego młodzieżowego spotkania będzie pobłogosławiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI kamień węgielny pod budowę Centrum.

Podczas sobotniej mszy świętej, odprawianej przez abp. Stanisława Ryłko, Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Świeckich po spotkaniu z Benedyktem XVI, dary ołtarza przyniosą przedstawiciele krakowskich duszpasterstw akademickich. W tym wypadku także w duchu liturgicznej prostoty zdecydowano się na wykorzystanie jedynie darów chleba i wina.

na podst. diecezja.pl
na zdj. przygotowania ołtarza na Błoniach (foto gag)

 

Zobacz także