Projekcje na Bazylice Św. Piotra, czyli o kolonizacji symbolu

W 1971 roku na łamach czasopisma „Concilium” ukazał się artykuł amerykańskiego duchownego i socjologa, Andrew M. Greeleya, zatytułowany Symbolizm religijny, liturgia i wspólnota [1].

Skojarzenie z nim nasunęło mi się w kontekście tegorocznych obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP a zarazem inauguracji Roku Miłosierdzia, zaś mówiąc dokładniej ich zakończenia w postaci ekologicznego widowiska światło-dźwięk, dla którego w charakterze ekranu użyto fasady Bazyliki Św. Piotra. Może to skojarzenie jest oparte na odległych analogiach, niemniej wydaje mi się, że istnieje tu pewne strukturalne podobieństwo, które daje sporo do myślenia.

Ciąg dalszy na www.christianitas.org


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.