Projekt Laboratorium Tradycji 2010

ZdjęcieZdjęcieSerdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie Laboratorium Tradycji 2010. Będzie on realizowany przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy współpracy specjalnie zaproszonych partnerów podczas 6 sesji, które odbędą się w okresie od stycznia do lipca 2010 roku.

Projekt ma na celu poznanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności artystów, badaczy i działaczy kultury z różnych regionów Europy, poruszających się w obszarze dziedzictwa kulturowego – zwłaszcza tradycji muzycznych, teatralnych i obrzędowych. Zapraszając Państwa do wspólnej pracy mamy nadzieję, że będzie ona nie tylko inspiracją, ale również dostarczy konkretnych narzędzi oraz pomoże wykształcić własne formy działania. Projekt skierowany jest do animatorów i instytucji kultury, środowisk artystycznych, nauczycieli, młodzieży artystycznej. Głównymi formami działań są warsztaty, a także prezentacje, pokazy filmów, wykłady i seminaria.

Oto wstępny harmonogram:

Sesja 1 – KOLĘDA, 31.01–5.02.2010
Spotkanie poświęcone będzie sposobom pracy z materiałem obrzędowym przechowanym w tradycji żywej lub w oparciu o dokumentację etnograficzną. Sesja odbędzie się z udziałem zespołów i badaczy ze Szwajcarii (tradycja noworocznych kolędników Chlausen z regionu Appenzell), Rumunii (zespół Byzantion), Węgier (Stowarzyszenie Hol – Ter i Teatr) i Polski (Schola Teatru Węgajty, Kapela Halasów, Zespół Żemerwa i Stowarzyszenie Małe Ojczyzny w Studziwodach).

Sesja 2 – MUZYKA ŚREDNIOWIECZA, 8–15 kwiecień 2010
Warsztat poświęcony repertuarowi i metodom pracy nad muzyką średniowiecza. Zagadnienia: analiza materiałów źródłowych (teksty, rękopisy, traktaty, przekazy historyczne), techniki śpiewu, dobór instrumentów, aranżacja i akompaniament, ikonografia, poszukiwanie paralel pomiędzy repertuarem lokalnym i ogólnoeuropejskim idiomem tradycji muzycznej. Sesja z udziałem Ensemble CANTILENA ANTIQUA z Bolonii. Zespół, prowadzony przez specjalistę w dziedzinie muzyki średniowiecza Stefano Albarello, czerpie ze spotkania i przenikania się kultur: chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej.

Sesja 3 – STORYTELLING – BAŚNIE, MITY, SAGI, PODANIA, maj 2010
Sesja z udziałem przedstawicieli żywych kultur narracji, a także instruktorów – osób, które w dzisiejszych realiach miejskich prezentują takie formy (Stowarzyszenie Studnia O z Warszawy). Dzięki Gitte Kielbeg (Teatr Kimbry, Dania) obecne będzie zagadnienie wykorzystania ludowych podań i sag w pracy teatralnej.

Sesja 4 – WARSZTAT PRZEKAZU BEZPOŚREDNIEGO, czerwiec 2010
Prezentacja świetnie funkcjonującego na Węgrzech modelu przekazywania tradycji. Muzycy wykształceni w mieście uczą się u wiejskich mistrzów w ich środowiskach, przejmując całokształt wiedzy, umiejętności i pojęć. W miastach tworzone są Domy Tańca – centra kultury tradycyjnej prowadzące interaktywne warsztaty, w których uczestniczyć może każdy. Spotkanie z udziałem Stowarzyszenia Kulturalnego Hol-Ter (Debreczyn, Węgry), muzyków ludowych (Mołdawia Rumuńska i Węgry) i muzyków z kręgu polskich Domów Tańca.

Sesja 5 – JĘZYK OBCEGO, lipiec 2010
Zaproszeni muzycy perscy z Iranu oraz mieszkający w Polsce będą przedstawiać i uczyć form swojej starożytnej kultury, muzyki i poezji.

Sesja 6 – BOGACTWO MNIEJSZOŚCI KULTUROWYCH, koniec czerwca 2010
Spotkanie z udziałem zespołów i instruktorów z Rumuni, Grecji i Polski poświęcone tradycji pielęgnowanej przez wspólnoty obrządku wschodniego: prawosławnych i greko-katolików (chorał bizantyjski, ikona, zabytki muzyczne w Polsce – Irmologion Supraski).

Zobacz także