Projekty Nowego Ruchu Liturgicznego

nrlRedakcja NRL wdrożyła w ostatnim czasie kilka ciekawych projektów, których celem jest ułatwienie dostępu do znajdujących się w portalu artykułów. Są to tematyczne agregaty, dzięki którym każdy, pragnący pogłębiać swoją wiedzę na temat nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego będzie mógł znaleźć teksty dotyczące interesujących go  kwestii.

Projekty te to przede wszystkim “Rok Liturgiczny” (Annus liturgicus) oraz “Słownik”. Pierwszy z nich zbiera i układa chronologicznie (pod względem liturgicznym) teksty przybliżające i wyjaśniające tajemnice przeżywane w ciągu całego roku kościelnego. Objaśnienia kolejnych okresów roku kościelnego pochodzą z Mszału Rzymskiego z dodaniem Nabożeństw Nieszpornych dom O. G. Lefebvre’a OSB w opracowaniu benedyktynów tynieckich, wydanego w 1958 roku. Jako dodatek do projektu można potraktować również dostępne w portalu porównanie kalendarza liturgicznego w obu formach rytu rzymskiego oraz opracowany przez red. Michała Barcikowskiego (“Christianitas”) kalendarz dla formy nadzwyczajnej, uwzględniający nowy podział diecezji i występujące w nich obchody (patronów itp.)

„Słownik“ zbiera i porządkuje hasła, pod którymi odnaleźć można niektóre artykuły bądź materiały umieszczone na stronach NRL. Są to wyłącznie teksty, które dany temat omawiają całościowo. W celu nie dublowania treści nie ma w nim haseł, które znajdują się w “Roku liturgicznym”, albo są umieszczone jako część większej całości (np. cykl o introicie w roku liturgicznym). Te ostatnie można znaleźć z prawej kolumnie strony w ramce pod etykietą “Nasze cykle”. Słownik ma być na bieżąco uzupełniany.

Oprócz wspomnianych projektów warto również wspomnieć o dwóch innych. Pierwszy z nich to lista kapłanów, którzy zostali oficjalnie mianowani przez biskupów ordynariuszy dla celebracji nadzwyczajanej formy rytu rzymskiego (zgodnie z art. 10 motu proprio Summorum Pontificum). Mogą oni m.in. służyć pomocą w przypadku chęci zorganizowania celebracji sakramentu małżeństwa lub chrztu świętego w nadzwyczajanej formie rytu rzymskiego. Drugi, to kalendarium uczestnictwa polskich biskupów w celebracjach w nadzywczajnej formie rytu rzymskiego, od 1998 roku. 

 

td

Zobacz także