Propozycja doboru pieśni na I niedzielę Adwentu, rok C

Wejście:

W tym świętym czasie oczekiwania („Niepojęta Trójco”, s.126; „Exultate Deo”, s.361)

Rozpoczynamy dziś święty czas Adwentu. Słowa liturgii zachęcają nas do dobrego przygotowania się na ostateczne przyjście Chrystusa. Pieśni, które dzisiaj zaśpiewamy w czasie Eucharystii powinny wprowadzać nas w tajemnicę paruzji. Dlatego też proponujemy na wejście wykonać utwór W tym świętym czasie oczekiwania.

Przygotowanie darów:

Pieśń o nadziei (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W nawiązaniu do antyfony na wejście i do słów psalmu, podczas przygotowania darów proponujemy zaśpiewać Pieśń o nadziei.

Komunia:

Zbliżam się w pokorze („Exultate Deo”, s.496)

Podczas komunii proponujemy pieśń eucharystyczną Zbliżam się w pokorze.

Wyjście:

Maranatha („Niepojęta Trójco”, s.131)

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń, w której wołamy o przyjście Pana, nawiązując do wydarzeń przedstawianych w Apokalipsie.

Monika Mystkowska

Zobacz także