Propozycja doboru pieśni na I niedzielę Adwentu roku C

Wejście:

Rorate coeli („Exultate Deo”, s. 354)

Dziś rozpoczynamy czas Adwentu. Dlatego też proponujemy na początku liturgii zaśpiewać pieśń Rorate coeli.

Przygotowanie darów:

Maranatha („Niepojęta Trójco”, s.131)

Liturgia I niedzieli Adwentu przypomina nam o powtórnym przyjściu Pana, o tym, że powinniśmy trwać w oczekiwaniu na to wydarzenie. W czasie przygotowania darów można więc zaśpiewać pieśń, w której wołamy o przyjście Pana.

Komunia:

Hymn etiopski („Niepojęta Trójco”, s.168)

W antyfonie na komunię słyszymy zapowiedź: „Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza ziemia wyda swój owoc”. Podczas komunii proponujemy zaśpiewać Hymn etiopski. Pieśń ta przypomina nam o tym, że w naszej drodze ku wieczności podtrzymuje nas Bóg, dając nam samego siebie.

Wyjście:

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy („Exultate Deo”, s. 337)

Na zakończenie proponujemy adwentową pieśń Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, która mówi nam o posłannictwie, jakie wypełnił Boży Syn, przychodząc na świat.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

I niedziela adwentu
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także