Propozycja doboru pieśni na I niedzielę Wielkiego Postu (2007)

Wejście:

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedlecki, wyd. XXXIX, s. 529)

W dzisiejszej liturgii słyszymy o Bogu – Obrońcy, który strzeże wszystkich naszych poczynań. Dlatego też możemy rozpocząć Eucharystię śpiewem Kto się w opiekę.

Przygotowanie darów:

Twoje Słowo („Niepojęta Trójco”, s. 304)

W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. W nawiązaniu proponujemy podczas przygotowania darów wykonać pieśń Twoje Słowo.

Komunia:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Pan cię osłoni swoją potęgą, pod Jego opiekę się schronisz”. Również w psalmie wysławiamy Pana, który jest naszym schronieniem. Dlatego też podczas komunii proponujemy pieśń U Ciebie Boże, w której wołamy do Pana, aby był naszą opoką i ucieczką.

Wyjście:

W naszych ciemnościach (śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.302)

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, w której prosimy o Bożą opiekę. To wołanie ma szczególne znaczenie w tym czasie, kiedy słyszymy wezwanie do przemiany naszych serc.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

I niedz. wielkiego postu
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także