Propozycja doboru pieśni na I niedzielę Wielkiego Postu

Wejście:

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXIX, s.529)

Pieśń ta odnosi się do jednej z głównych myśli, którą słyszymy podczas liturgii tej niedzieli: „Pan cię osłoni swoją potęgą, pod Jego opiekę się schronisz” (z antyfony na komunię).

Przygotwanie darów:

Pieśń o nadziei

Słowa tej pieśni nawiązują do psalmu wykonywanego podczas dzisiejszej liturgii (Ps 25).

Pieśń o nadziei
fragment w formacie mp3

 

Komunia:

Witaj Pokarmie

Pieśń ta przedstawia Chrystusa jako chleb żywy i prawdziwy, który ożywia naszą wiarę i nadzieję. W ten sposób opisują Jezusa słowa modlitwy po komunii.

Wyjście:

W naszych ciemnościach (śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.302)

Śpiewając tę pieśń, modlimy się o to, by Bóg oświecał nasze drogi i uwalniał od ciemności grzechu. Ta prośba skierowana do Pana ma szczególny wymiar w okresie Wielkiego Postu, kiedy słyszymy wołanie: „Nawracajcie się”.

 

Poniżej podajemy również repertuar, który tego dnia wykonywany będzie w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Do repertuaru dołączamy teksty wykonywanych pieśni.

Wejście: Nawróć nas Panie
Przygotowanie darów: Chwała Chrystusowi (śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.164)
Komunia św.: Skosztujcie i zobaczcie (śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.174)
Wyjście: Krzyżu święty (śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.183)
Aspersja: Modlitwa o skruchę
Części stałe: Msza gregoriańska.

Krzyżu Święty
fragment w formacie mp3

I niedz. Wielkiego Postu
teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska

Zobacz także