Propozycja doboru pieśni na II niedzielę Adwentu (2007)

Wejście:

Rorate coeli („Exultate Deo”, s. 354)

W antyfonie na wejście słyszymy: “Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się wasze serce”. Warto tę adwentową liturgię rozpocząć wołaniem o przyjście Pana.

Przygotowanie darów:

W tym świętym czasie oczekiwania („Niepojęta Trójco”, s. 126)

Odnosząc się do treści dzisiejszych czytań oraz Ewangelii, w czasie przygotowania darów proponujemy zaśpiewać pieśń W tym świętym czasie oczekiwania.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie („Niepojęta Trójco”, s.174)

W antyfonie na komunię i w modlitwie po komunii mowa jest o tym, jaką radością jest obcowanie z Panem. Modlitwy te zachęcają, byśmy umieli doceniać to, co Bóg nam daje. Nawiązując do nich, proponujemy w czasie komunii pieśń Skosztujcie i zobaczcie.

Wyjście:

Oto Pan Bóg przyjdzie(„Exultate Deo”, s. 345)

W dzisiejszym psalmie słyszymy zapowiedź: „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”. Na zakończenie Eucharystii można odwołać się do tych słów, śpiewając pieśń Oto Pan Bóg przyjdzie.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

II niedziela adwentu
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także