Propozycja doboru pieśni na II niedzielę Adwentu, rok C

Wejście:

Otwórz się niebo („Niepojęta Trójco”, s.127)

W II niedzielę Adwentu słyszymy w Ewangelii: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Zostajemy wezwani do nieustannego nawracania się. Rozpoczynając liturgię, możemy wykonać pieśń, w której wyrażamy nasze pragnienie na przyjście Tego, który jest Sprawiedliwością.

Przygotowanie darów:

Boże wieczny, Boże żywy („Exultate Deo”, s.334)

Słyszymy dziś zapowiedź ponownego przyjścia Pana i wezwanie do tego, byśmy się jak najlepiej na ten czas przygotowali. Podczas przygotowania darów można więc zaśpiewać pieśń, w której wołamy o rychłe przyjście Zbawiciela.

Komunia:

Witaj Pokarmie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Liturgicznego modlitwie po komunii słyszymy: „Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne”. Podczas komunii proponujemy więc zaśpiewać pieśń, w której wyznajemy, że to Pan jest naszym Pokarmem i to On jest największym pragnieniem.

Wyjście:

Oto Pan Bóg przyjdzie („Exultate Deo”, s.345)

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, która zapowiada powtórne przyjście Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także