Propozycja doboru pieśni na II niedzielę Adwentu

Wejście:

W tym świętym czasie oczekiwania (hymn brewiarzowy, m. U. Rogala – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Proponujemy tę pieśń, gdyż jej słowa stanowią podsumowanie wszystkich czytań drugiej niedzieli Adwentu. Mówią o rychłym przyjściu Zbawiciela, zarówno w sensie Wcielenia, jak głosi Ewangelia, jak i powtórnego przyjścia Jezusa na końcu czasów (2 List św. Piotra). Poza tym nawołują do nawrócenia, "równania ścieżek naszego życia", aby "Pan nas zastał przygotowanych na Jego przyjście".

Otwórz się niebo (hymn brewiarzowy, m. M. Machura, Niepojęta Trójco, s.127)

W II niedzielę Adwentu słyszymy w Ewangelii: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Zostajemy wezwani do nieustannego nawracania się. Rozpoczynając liturgię, możemy wykonać pieśń, w której wyrażamy nasze pragnienie na przyjście Tego, który jest Sprawiedliwością.

Przygotowanie darów:

Duch Pański nade mną (m. D. Kusz OP, Pieśń o nadziei, s. 18)

Za prorokiem Izajaszem i św. Janem mamy głosić dobrą nowinę, że zbawienie już jest blisko, "oto Pan Bóg przychodzi z mocą".

Boże wieczny, Boże żywy (Exultate Deo, s. 334)

Słyszymy dziś zapowiedź ponownego przyjścia Pana i wezwanie do tego, byśmy się jak najlepiej na ten czas przygotowali. Podczas przygotowania darów można więc zaśpiewać pieśń, w której wołamy o rychłe przyjście Zbawiciela.

Komunia:

Pieśń tęsknoty (m. J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, s. 266)

Pieśń ta wyraża tęsknotę za przyjściem Dnia Pańskiego, który przyniesie ocalenie.

Witaj Pokarmie (m. P. Bębenek – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W modlitwie po komunii słyszymy: „Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne”. Podczas komunii proponujemy więc zaśpiewać pieśń, w której wyznajemy, że to Pan jest naszym Pokarmem i to On jest największym pragnieniem.

Wyjście:

Wody Jordanu weselcie się (m. P. Pałka – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Adwent to czas "chrztu nawrócenia", który głosi św. Jan. Chrzest ten ma być obmyciem pustyni naszych serc przez "wodę życia", aby przygotować w nich drogi Panu.

Oto Pan Bóg przyjdzie (Exultate Deo, s. 345)

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, która zapowiada powtórne przyjście Pana.

 
 
Monika Mystkowska
Urszula Rogala

Zobacz także