Propozycja doboru pieśni na II niedzielę Wielkiego Postu (2007)

Wejście:

Zbudź się o śpiący (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słuchamy: „O Tobie mówi serce moje: Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego Panie, nie zakrywaj przede mną swej twarzy”. Dzisiejsza liturgia wzywa nas do tego, byśmy się przemieniali, abyśmy nawracali nasze serca, szukając oparcia w Chrystusie. Proponujemy rozpocząć Eucharystię od śpiewu Zbudź się o śpiący, który mówi o poszukiwaniu Pana, o naszym nieustannym dążeniu do tego, by być blisko Niego.

Przygotowanie darów:

Niech oblicze Twe („Niepojęta Trójco”, s. 289)

W nawiązaniu do słów antyfony na wejście i psalmu proponujemy w tym miejscu zaśpiewać pieśń Niech oblicze Twe.

Komunia:

Bóg tak ukochał świat („Niepojęta Trójco”, s. 173)

W antyfonie na komunię słyszymy: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Odnosząc się do tych słów, można zaśpiewać pieśń Bóg tak ukochał świat.

Wyjście:

W naszych ciemnościach („Niepojęta Trójco”, s. 302)

Na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń, w której powierzamy się Bożej opiece, prosząc Pana, by uwalniał nas od ciemności grzechu.

II niedz. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także