Propozycja doboru pieśni na II niedzielę Wielkiego Postu (2008)

Wejście:

Zbudź się, o śpiący (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza antyfona na wejście mówi: „O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy”. Proponujemy rozpocząć Eucharystię od śpiewu Zbudź się o śpiący, którego tekst nawiązuje do motywu poszukiwania Jezusa.

Przygotowanie darów:

Pieśń o nadziei (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W czasie psalmu powtarzamy dziś słowa: „Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana”. Warto w czasie przygotowania darów przypomnieć tę prawdę o nieskończoności Bożego miłosierdzia. Proponujemy w tym miejscu Pieśń o nadziei (W swoim wielkim miłosierdziu).

Komunia:

Panie mój, nie jestem godzien („Niepojęta Trójco”, s. 172)

Zarówno w dzisiejszej Ewangelii, jak i w antyfonie na komunię słuchamy o wielkiej miłości Boga, który ofiarował ludziom swego Syna. Dziękując za ten dar, możemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Panie mój, nie jestem godzien.

Wyjście:

W naszych ciemnościach („Niepojęta Trójco”, s.302)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń, w której oddajemy się Bożej opiece, wyrażamy swą ufność, którą pokładamy w Bogu.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

II niedziela Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także