Propozycja doboru pieśni na II niedzielę Wielkiego Postu

Wejście:

Trisagion (NT, s. 188)

Pieśń ta jest wołaniem do miłosiernego Pana, aby okazał swą łaskę, zlitował się nad grzesznym człowiekiem. Jest wyrazem wielkiej ufności w Bożą łaskę. Słyszymy w dzisiejszym czytaniu: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby miał nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?”.

Ofiarowanie:

Niech oblicze Twe (NT, s. 289)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swej twarzy”. Wołajmy więc do Tego, który jest prawdziwą światłością i uwalnia nas z ucisku.

Komunia:

Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę)

Ta eucharystyczna pieśń nawiązuje do słów, które możemy usłyszeć w dzisiejszym psalmie. Ukazuje Pana jako wybawiciela, który strzeże nas i ratuje od złego.

Wyjście:

Tak Bóg umiłował świat (NT, s. 268)

Śpiewając tę pieśń, wychwalamy Pana za to, że dał nam swego Syna, abyśmy dzięki Niemu zostali wybawieni od grzechu i potępienia. Te słowa zyskują szczególny wymiar w świetle dzisiejszego pierwszego czytania, w którym słyszymy historię Abrahama. Ofiara, jaką miał złożyć Abraham była nijako zapowiedzią tej największej z ofiar – kiedy to Bóg poświęcił swego Syna, by zbawić ludzkość.

II niedz. Wielkiego Postu
teksty w formacie pdf

 

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów:

Wejście: Zbudź się o śpiący
Ofiarowanie: Hymn ku czci Krzyża
Komunia: Bóg tak ukochał świat (NT, s. 173)
Wyjście: Wisi na Krzyżu (Siedl., s. 146)

Zbudź się o śpiący
fragment w formacie mp3

II niedz. Wielkiego Postu
teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie kartek: Bożena Łysek i Michał Kłos

Zobacz także