Propozycja doboru pieśni na II niedzielę zwykłą A

Wejście:

Radosna Światłości („Niepojęta Trójco”, s. 192)

Dzisiejsza liturgia głosi prawdę o tym, że Chrystus jest światłem danym nam, aby pokonać ciemność grzechu i uwolnić nas od zła. Nawiązując do tego, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Radosna Światłości.

Przygotowanie darów:

Jezu, Tyś jest światłością ( „Niepojęta Trójco”, s. 274)

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy dzisiaj słowa: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. W czasie przygotowania darów, można wybrać pieśń, która pokazuje nam Chrystusa, jako źródło naszej siły i naszą opokę.

Komunia:

Mądrość stół zastawiła („Niepojęta Trójco”, s. 170)

Antyfona na komunię głosi: „Stół dla mnie zastawiasz, kielich mój jest pełny po brzegi”. Proponujemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Mądrość stół zastawiła, która nawiązuje do tych słów.

Wyjście:

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza antyfona na wejście wychwala Boga słowami: „Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy”. Odwołując się do nich, można na zakończenie zaśpiewać pieśń Niechaj Cię Panie.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

II niedziela zwykła A
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

 

Zobacz także