Propozycja doboru pieśni na II niedzielę zwykłą, rok C

Wejście:

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słyszymy dziś: „Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy”. Proponujemy zatem rozpocząć liturgię od śpiewu, w którym głosimy właśnie uwielbienie dla Pana.

Przygotowanie darów:

Różne są dary łaski (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W drugim czytaniu słuchamy o darach, które Pan Bóg daje nam przez Ducha Świętego. Aby podkreślić wymowę tego czytania, można podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Różne są dary łaski.

Komunia:

Mądrość stół zastawiła („Niepojęta Trójco”, s. 170)

Antyfona na komunię mówi nam dziś: „Stół dla mnie zastawiasz, kielich mój jest pełny po brzegi”. Nawiązując do tych słów, możemy w czasie komunii wykonać pieśń Mądrość stół zastawiła.

Wyjście:

Głoś imię Pana („Niepojęta Trójco”, s. 153)

Dzisiejszy psalm niesie ze sobą wezwanie do tego, by nieustannie głosić wielkość Pana, by świadczyć, że to On jest prawdziwym Królem. Realizując to właśnie wezwanie, proponujemy na zakończenie liturgii pieśń Głoś imię Pana.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

II niedziela zwykła C
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także