Propozycja doboru pieśni na III Niedzielę Wielkanocną, rok C

Wejście:

Cała ziemio wołaj (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słyszymy:Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie”. Warto, odwołując się do tej antyfony, na rozpoczęcie liturgii zaśpiewać pieśń, która wyraża nasze uwielbienie dla Zmartwychwstałego Pana.

Przygotowanie darów:

Sławię Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W psalmie powtarzamy dziś słowa: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś”. Nawiązując do nich, podczas przygotowania darów proponujemy pieśń Sławię Cię Panie.

Komunia:

Dajesz Jezu Ciało Swe („Niepojęta Trójco”, s.168)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał; w imię Jego będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”. Odnosząc się do tych słów, przypominających nam o ofierze, jaką Pan za nas złożył, można w czasie komunii zaśpiewać pieśń Dajesz Jezu Ciało Swe.

Wyjście:

Otrzyjcie już łzy płaczący („Exultate Deo”, s. 185)

W aklamacji przed Ewangelią słyszeliśmy słowa: „Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi”. Nawiązując do nich, można na zakończenie liturgii zaśpiewać pieśń, która głosi naszą radość ze Zmartwychwstania.

Zobacz także