Propozycja doboru pieśni na III Niedzielę Wielkanocy

Wejście:

Wielki Psalm Wejścia („Niepojęta Trójco, s.146)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia”. Rozpoczynając liturgię warto zatem zaśpiewać pieśń, w której wysławiać będziemy Pana Boga za wszystkie dobra, jakie stworzył.

Przygotowanie darów:

Wstał Pan Chrystus

W dzisiejszych czytaniach i ewangelii słyszymy o Zmartwychwstaniu, przez które Chrystus zgładził nasze grzechy. Trwając w wielkanocnej radości, możemy zaśpiewać pieśń, która opowiada o tajemnicy Zmartwychwstania.

Komunia:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco, s.146)

Słowa tej pieśni nawiązują do treści dzisiejszego psalmu: wyśpiewujemy tę prawdę, że to Pan jest naszym schronieniem, On opiekuje się nami i wysłuchuje naszych próśb.

Wyjście:

Zwycięzca śmierci

Na zakończenie proponujemy wielkanocny śpiew, który wychwala Pana za to, że zmartwychwstając pokonał ciemność grzechu.

Zwycięzca śmierci
Z płyty "Radosna Swiatłości"

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

Radosna Światłości
Na zmartwychwstanie
Cała ziemio wołaj
O dniu radosny
Otrzyjcie już łzy płaczący

III Niedziela Wielkanocy
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także