Propozycja doboru pieśni na III niedzielę Wielkiego Postu (2007)

Wejście:

Nawróć nas, Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy dziś: „Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie”. To wezwanie możemy zaakcentować, rozpoczynając Eucharystię śpiewem Nawróć nas, Panie.

Przygotowanie darów:

Podnieś mnie, Jezu (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza liturgia pokazuje nam Boga jako źródło miłosierdzia i dobroci. Nawiązując do tej myśli, proponujemy podczas przygotowania darów pieśń, w której wyrażamy naszą ufność w Boże miłosierdzie.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s.150)

Nawiązując do słów dzisiejszego psalmu, można podczas komunii zaśpiewać pieśń Miłosierny Pan i łaskawy.

Wyjście:

Psalm o miłosierdziu („Niepojęta Trójco”, s.150)

Na zakończenie liturgii proponujemy ponownie przywołać obraz Boga jako źródła nieskończonego miłosierdzia. Śpiewając Psalm o miłosierdziu, wyrażamy nadzieję, że Bóg przez swoje niezmierzone miłosierdzie wyprowadzi nas z mroku grzechu.

III niedz. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

 
Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także