Propozycja doboru pieśni na III niedzielę Wielkiego Postu

Wejście:

Bóg tak ukochał świat („Niepojęta Trójco”, s. 173)

Pieśń ta nawiązuje do aklamacji, którą słyszymy przed dzisiejszą ewangelią: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”.

Przygotowanie darów:

Twoje Słowo („Niepojęta Trójco”, s. 304)

W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia słyszymy o przykazaniach, jakie daje nam Pan Bóg. W psalmie zaś wołamy: „Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne”. Śpiewając na przygotowanie darów pieśń Twoje Słowo, wysławiamy Pana za wszelkie drogowskazy, jakie nam daje.

Komunia:

Duszo Chrystusowa („Exultate Deo”, s.464)

Wychwalając Pana słowami tej pieśni, nawiązujemy do wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Wołamy o pokrzepienie do Tego, który swą męką odkupił nasze winy. Pieśń ta może nam pomagać w przeżywaniu okresu Wielkiego Postu.

Duszo Chrystusowa
Fragm. z płyty "Sławcie usta"

 

Wyjście:

In lumine tuo („Niepojęta Trójco”, s. 305)

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, która nawiązuje do motywu światła, jakim jest dla nas Pan. Ponownie tym sposobem powracamy do prawdy, którą niezwykle wyraźnie pokazuje nam dzisiejsza liturgia: Bóg jest światłem, swym słowem rozświetla nasze drogi, On pokazuje, jak mamy żyć, by osiągnąć zbawienie.

III nd. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

 

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów:

Wejście: Hymn na cześć krzyża
Przygotowanie darów: De profundis ( „Niepojęta Trójco”, s. 314)
Komunia: Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę)
Wyjście: Ludu mój ludu

Ludu mój, ludu
Fragm. z płyty "Sławcie usta"

III nd. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie plików pdf: Bożena Łysek i Michał Kłos

Zobacz także