Propozycja doboru pieśni na III niedzielę wielkanocną roku A

Wejście: 

Cała ziemio wołaj (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza antyfona na wejście wzywana do wielbienia Boga: „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie. Alleluja”. Odnosząc się do tych słów, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Cała ziemio wołaj.

Przygotowanie darów:

Chrystus Zmartwychwstan jest („Niepojęta Trójco”, s.192; „Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.95)

Nawiązując do wydarzeń opisywanych w dzisiejszej Ewangelii, w czasie przygotowania darów proponujemy pieśń Chrystus Zmartwychwstan jest.

Komunia:

Mądrość stół zastawiła obficie („Niepojęta Trójco”, s. 170)

Antyfona na komunię mówi: „Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał; w imię Jego będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Alleluja”. Zanosząc dziękczynienie za to, co Bóg dla nas uczynił, za to, że ofiarował nam samego Siebie, można w czasie komunii zaśpiewać pieśń Mądrość stół zastawiła obficie.

Wyjście:

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Odpowiadając na wezwanie do wielbienia Pana, proponujemy na zakończenie liturgii zaśpiewać pieśń Niechaj Cię Panie.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

III niedziela wielkanocna
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także