Propozycja doboru pieśni na IV Niedzielę Wielkanocną (2007)

Wejście:

Pan króluje („Niepojęta Trójco”, s. 159)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Ziemia jest pełna łaski Pana, przez Jego słowo powstały niebiosa. Alleluja”. Warto na rozpoczęcie liturgii wybrać taką pieśń, która głosi obecność Pana wśród nas i wysławia Jego nieskończoną dobroć.

Przygotowanie darów:

O Filii et filiae (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejszy psalm zachęca nas do tego, byśmy trwali w radości, ufnie oddając się woli Pana. Do tej radości zachęca również pieśń O Filii et filiae.

Komunia:

Chrystus Pan zmartwychwstał („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.94)

Dzisiejsza antyfona na komunię głosi: „Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja”. Można podczas komunii wybrać pieśń, która nawiązuje do tych słów i głosi radość ze Zmartwychwstania.

Wyjście:

Oto są baranki młode („Niepojęta Trójco”, s. 204)

W czasie aklamacji przed Ewangelią słuchaliśmy słów: „Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają”. W Ewangelii słyszeliśmy o Jezusie – Dobrym Pasterzu. W nawiązaniu można na zakończenie liturgii zaśpiewać pieśń Oto są baranki młode.

IV niedziela Wielkanocy
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także