Propozycja doboru pieśni na IV Niedzielę Wielkanocy

Wejście:

Mój wiekuisty pasterz mię pasie („Niepojęta Trójco”, s.238)

W dzisiejszej ewangelii Jezus mówi: „Ja jestem dobrym pasterzem(…)”. Nawiązując do tych słów, podczas przygotowania darów proponujemy zaśpiewać pieśń, w której wyrażamy ufność w to, że Jezus – nasz Pasterz prowadzi nas przez życie.

Przygotowanie darów:

Ofiarujmy chwałę w wierze („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXIX, s.98)

Trwając w wielkanocnej radości za Zmartwychwstania, zaśpiewać możemy pieśń, która przybliża te radosne wydarzenia.

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas

Zmierzając do stołu Pańskiego zaśpiewać można pieśń, która wychwala Pana, jako Tego, który jest dawcą życia.

Wyjście:

Wysławiajmy Chrysta Pana („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXIX, s.104)

W antyfonie na Komunię słyszymy: „Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić”. Na zakończenie liturgii proponujemy zatem pieśń, która wysławia Chrystusa, głosząc tajemnicę Jego Zmartwychwstania.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

Na zmartwychwstanie
O Fili et filiae
Zbliżam się w pokorze
Cała ziemio wołaj

IV Niedziela Wielkanocy
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także