Propozycja doboru pieśni na IV niedzielę Wielkiego Postu (2007)

Wejście:

Tak Bóg umiłował świat („Niepojęta Trójco”, s.268)

Dzisiejsza liturgia bardzo mocno akcentuje postać Boga – Ojca. W antyfonie na wejście słyszymy: „Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”. Widzimy dziś Boga jako źródło nieogarnionej miłości, ale i naszej pociechy. Można zatem, rozpoczynając liturgię, wybrać pieśń, która niesie ze sobą tę właśnie prawdę o wielkiej miłości, jaką Bóg obdarzył człowieka.

Przygotowanie darów:

Pieśń o nadziei (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszej Ewangelii słuchamy przypowieści o miłosiernym Ojcu. Warto wybrać spośród pieśni na przygotowanie darów taką, która sławi Boga za jego niezmierzone miłosierdzie.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie („Niepojęta Trójco”, s.174)

W nawiązaniu do słów psalmu podczas komunii można zaśpiewać pieśń Skosztujcie i zobaczcie.

Wyjście:

Na cześć Krzyża (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Ponieważ od III niedzieli Wielkiego Postu można wprowadzać pieśni, które stanowią pochwałę Krzyża, jego uwielbienie, dlatego też na zakończenie proponujemy pieśń Na cześć Krzyża.

IV niedz. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także