Propozycja doboru pieśni na IV niedzielę Wielkiego Postu, rok A

Wejście: 

Światłem i zbawieniem mym („Niepojęta Trójco”, s. 155)

W dzisiejszej antyfonie na wejście słyszymy słowa: „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”. W aklamacji przed Ewangelią słuchamy: „Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia”, natomiast w sama Ewangelia przekazuje nam historię o uzdrowieniu niewidomego. W nawiązaniu do tych tekstów, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Światłem i zbawieniem mym.

Przygotowanie darów:

Trisagion 1(„Niepojęta Trójco”, s. 188)

W czasie przygotowania darów proponujemy pieśń Trisagion 1. W tym wielkopostnym czasie zanosimy w niej do Boga wołanie o zmiłowanie.

Komunia:

Zbliżam się w pokorze (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Antyfona na komunię zachęca nas do wielbienia Pana: „Jeruzalem wzniesione jak miasto gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby wielbić imię Pana”. Proponujemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Zbliżam się w pokorze.

Wyjście:

Wisi na krzyżu („Exultate Deo”, s. 279)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń wielkopostną Wisi na krzyżu.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

IV niedziela Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także