Propozycja doboru pieśni na IV niedzielę Wielkiego Postu

Wejście:

Psalm o miłosierdziu („Niepojęta Trójco”, s.178)

Słyszymy w dzisiejszej ewangelii: „Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni!”. Śpiewając Psalm o miłosierdziu wyrażamy swoją nadzieję, że Bóg poprzez swoje niezmierzone miłosierdzie, wyprowadzi nas z mroku grzechu.

Przygotowanie darów:

Podnieś mnie Jezu

W pieśni tej ponownie wyrażamy naszą ufność w Boże miłosierdzie. Przez umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Tego, który – jak słyszymy w dzisiejszej ewangelii – jest Światłem, chcemy podążać ku Ojcu.

Komunia:

Zbliżam się w pokorze („Exultate Deo”, s. 496)

Śpiewając tę pieśń możemy rozważać obecność Chrystusa w tajemnicy eucharystii.

Zbliżam się w pokorze
Fragm. z płyty "Sławcie usta"

 

Wyjście:

Krzyżu święty („Niepojęta Trójco”, s.183)

Celebrując liturgię IV niedzieli Wielkiego Postu wyrażamy zwycięstwo krzyża. Odkrywamy wciąż na nowo tę prawdę, którą tak dobitnie słyszymy w tym okresie: Chrystus, nasz Pan, wyzwolił nas przez ofiarę krzyża; On uwolnił nas od grzechu, oddając za nas swe życie.

Krzyżu święty
Fragm. z płyty "Sławcie usta"

IV nd. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

 

Zamieszczamy także kartkę w formacie pdf z pieśniami z repertuaru wykonywanego w bazylice oo. Dominikanów w Krakowie:

IV nd. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

Przygotowanie plików pdf: Bożena Łysek i Michał Kłos

Zobacz także